Architectuur, stad en leefomgeving worden sinds 1986 door de Fondation pour l'Architecture geobserveerd, in vraag gesteld en aan het publiek voorgesteld. Observeren, met nieuwsgierigheid en passie, maar zonder voor modeverschijnselen te bezwijken of in stereotypen te vervallen. Bevragen en debatteren, want achter de vormen en de beelden schuilen ook technische, ethische en politieke uitdagingen. Aan het publiek voorstellen, want dit is immers de betekenis van een openbare ruimte ≠ een ontmoetingsplaats waar met en tussen de bezoekers ideeŽn uitgewisseld kunnen worden.

Philippe Rotthier
Stichter

 
Als plaats voor ontmoeting, reflectie en debat speelt de, in 1986 op initiatief van architect Philippe Rotthier opgerichte, Fondation pour l'Architecture een belangrijke rol in de verspreiding van de architecturale cultuur in België. In 1990 kwam er een eerste uitbreiding met de opening van een nieuwe expositieruimte, de "galerie". In 2000 integreerde de Fondation het Internationaal Centrum voor Stad, Architectuur en Landschap (CIVA), in een nieuw, architecturaal complex van 7.000 vierkante meter groot. Dit nieuwe institutionele kader en de evolutie van de architecturale scène waren voor de Fondation pour l'Architecture aanleiding tot vernieuwing van haar ambities en een herdefiniëring van haar activiteiten.

Tegenwoordig treedt de Fondation vooral naar buiten met grote tentoonstellingen die in samenwerking met de Archives d'Architecture Moderne worden georganiseerd. Deze originele tentoonstellingen zijn bedoeld om het grote publiek vertrouwd te maken met minder bekende figuren en aspecten uit de Belgische architectuur. Dit zijn allesbehalve eenvoudige retrospectieven of thematentoonstellingen, maar manifestaties die op een levendige en interactieve wijze het architecturale patrimonium en hedendaagse ontwerpen samen brengen. Zoals steeds blijft de Fondation pour l'Architecture streven naar een originele benadering en laat het zich leiden door nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang, onafhankelijk van modeverschijnselen.


Naast deze grote manifestaties is de Fondation, zowel binnen het CIVA als daarbuiten, bijzonder actief binnen het domein van de architecturale creatie en actualiteit via wedstrijden, internationale ontmoetingen, evenementen, publicaties, enz. De Fondation organiseert tevens de driejaarlijkse Europese prijs Philippe Rotthier, die in 1982 voor het eerst werd uitgereikt en vandaag een internationaal publiek aanspreekt.

Maurice Culot
Voorzitter