De Fondation pour l'Architecture publiceert catalogi en referentiewerken die een bijkomend instrument vormen in de kennisoverdracht. Bepaalde tentoonstellingen geven aanleiding tot originele creaties en reproducties: video's, kunstvoorwerpen en kunstenaarsboeken, etsen, postkaarten, enz.